Story books Demi Size

Easop Neethi Kathalu- Hard Bind

Tenali ramalingadi Kathalu-Hard Bind

Arya Chanakya

Bhatti Vikramarka-Hard Bind

Panchatantra Kathalu-Hard bind

Paramanandaia Sishyula Kathalu- Hard Bind

Arebian Nights-Hard Bind